Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

care institutions

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

48 hits

pages

Äitiysneuvolaseuranta

Suomen äitiyshuolto perustuu koko maassa toimivaan kattavaan neuvolaverkostoon. Vain muutama synnyttäjä vuosittain ei hakeudu neuvolaan. Äitiyshuollon tehtävä on seurata raskauden kulkua, löytää mahdolliset raskaushäiriöt, mutta myös osallistua terveyskasvatukseen ja valmistaa tulevia vanhempia lapsen syntymään ja vanhemmuuteen. Äitiysneuvolassa raskautta seuraavat lääkäri ja terveydenhoitaja yhteistyössä. Suomen äitiyshuolto on porrastettu. Terveet äidit tarkastetaan ja hoidetaan neuvoloissa ja terveyskeskuksissa. Halutessaan äidin voivat käydä myös yksityislääkärillä. Jos äiti tarvitsee erityistutkimuksia, häntä seurataan neuvolan ja synnytyssairaalan yhteistyössä.

Duodecim Lääkärikirja
17.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Äitiyspoliklinikan toiminta

Äitiyspoliklinikka on erikoispoliklinikka riskisynnyttäjiä varten. Vuonna 2008 on sikiödiagnostiikkaan tulossa uusia ohjeita.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
4.6.2008 → (kansalaiset)
information page

Sairaalan toimenpiteet äidin vastaanottamisessa

Synnytysvastaanotto tapahtuu synnytyssalissa 22. raskausviikon jälkeen. Tulosyy ja raskausviikot ohjaavat äidille tehtävien tutkimusten määrää ja laatua.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
21.5.2008 → (kansalaiset)
information page

Raskaudenaikaiset käynnit terveydenhoitajan vastaanotolla neuvolassa

Raskauden aikana äiti käy neuvolassa terveydehoitajan vastaanotolla Stakesin eli Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen suositusten mukaan 7 - 10 kertaa. Alkuraskaudessa käyntejä on harvemmin ja loppuraskaudessa 1-2 viikon välein. Terveydenhoitaja seuraa raskauden edistymistä ja äidin vointia seurantatutkimusten ja keskustelun avulla. Puolisoiden olisi hyvä tulla yhdessä vastaanotolle, koska vastaanottokäynnit toimivat myös perhevalmennuksena. Vastaanotoilla tutkimusten ja keskustelun avulla lähestytään perheen muuttuvaa tilannetta molempien puolisoiden näkökulmasta ja valmentaudutaan lapsen syntymään ja perheen muuttuvaan tilanteeseen. Myös sosiaalisista etuuksista annetaan tietoa neuvolakäynneillä.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
16.5.2008 → (kansalaiset)
information page

Tutustumiskäynti sairaalaan ennen synnytystä

Tutustumiskäyntejä sairaalaan järjestetään perheille, jotka haluavat tutustua synnytyssairaalan tiloihin ja hoitokäytäntöihin. Artikkeli sisältää interaktiivisen kuvan sekä valokuvia synnytyshuoneesta ja sen välineistä.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
20.5.2008 → (kansalaiset)
information page

Raskaudenaikaiset seurantatutkimukset neuvolassa

Neuvolassa raskauden etenemistä, äidin ja sikiön vointia seurataan useilla tutkimuksilla. Seuraavassa julkaisussa kerrotaan neuvolassa tehtävistä seurantatutkimuksista ja niiden merkityksestä. Artikkeli sisältää piirretyt kuvat ulkotutkimuksesta, kohdunpohjan mittauksesta ja sisätutkimuksesta.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
16.5.2008 → (kansalaiset)
information page

Raskaudenaikaiset lääkärintarkastukset neuvolassa

Äiti käy raskauden aikana kolme kertaa lääkärintarkastuksessa neuvolassa. Tarpeen mukaan järjetetään lisäkäyntejä. Lääkäri seuraa äidin vointia, raskauden etenemistä ja kohdun tilannetta.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
16.5.2008 → (kansalaiset)
information page

Lääkärin tekemä jälkitarkastus 7 - 12 viikkoa synnytyksen jälkeen

KELA:n vanhempainrahan saamisen edellytyksenä on lääkärin suorittama jälkitarkastus, jossa äidin terveydentilan selvittämisen lisäksi on mahdollisuus saada ehkäisyneuvontaa.

Savonia-amk / Terveysala Kuopio
14.5.2008 → (kansalaiset)
information page

Vesijärjestelmiin liittyvää suomalaista lainsäädäntöä ja ohjeistoja

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatua yleisesti säätelee STM:n asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (STMp 461/2000), joka pohjautuu Euroopan Neuvoston direktiiviin (98/83/EY).

Kansanterveyslaitos
9.11.2005 → (kansalaiset)
information page

Mistä rokotustietoa?

Terveyskeskusten tartuntataudeista vastaavat hoitajat ja lääkärit neuvovat asiakkaitaan rokotusasioissa. Tietoa rokotuksista saa myös lastenneuvoloiden, kouluterveydenhuollon sekä työterveyshuollon terveydenhoitajilta ja...

Kansanterveyslaitos
22.9.2005 → (kansalaiset), (lääkärit), (sairaanhoitajat), (terveydenhoitajat)
information page
48 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us