Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

intoxicant problems

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

64 hits

pages

Ikääntyminen ja alkoholi – puuttumattomuuden ongelma

Ikääntyvien alkoholiongelmat kilpistyvät asenteisiimme: meidän on vaikea huomata niitä ja puuttua niihin...

Kansanterveyslaitos
9.3.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Päihderiippuvuuden neurobiologia

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa alkoholin ja muiden päihteiden keskushermostovaikutuksista ja selvittää alkoholismin hermostollista perustaa. Tämä luo edellytykset kehittää...

Kansanterveyslaitos
4.6.2004 → (asiantuntijat)
organizational info

Nuorten mielenterveyteen ja sen häiriintymiseen liittyviä tutkimuksia

HYKS Peijaksen sairaalan kanssa tehtävässä yhteishankkeessa selvitetään psyykkisesti häiriintyneiden nuorten depressioon saamaa hoitoa ja hoidon aikana tapahtuneita muutoksia itsetuhoisuudessa...

Kansanterveyslaitos
10.6.2005 → (asiantuntijat)
organizational info

Alkoholin terveyshaitat

Hanke tuottaa, arvioi ja välittää tietoa alkoholin terveysvaikutusten alkuperästä, erityisesti alkoholin aiheuttamista sairauksista ja mielenterveyden häiriöistä.

Kansanterveyslaitos
4.6.2004 → (asiantuntijat)
organizational info

Terveyden edistäminen

Kansanterveyslaitos tutkii suomalaisille merkittäviä kroonisia kansantauteja, niiden ilmaantuvuutta ja ehkäisymahdollisuuksia. Erityisenä huomionkohteena ovat ne elintavat ja riskitekijät, jotka merkittävästi...

Kansanterveyslaitos
4.10.2006 → (asiantuntijat)
unknown

Riippuvuushäiriöiden ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä linkkejä

Riippuvuushäiriöiden ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä linkkejä.

Kansanterveyslaitos
20.4.2006 → (asiantuntijat), (kansalaiset)
organizational info

KTL tutkii

KTL tekee ensisijaisesti väestön terveyteen, terveyden edistämiseen sekä sairauksien ja vajaakuntoisuuden ehkäisyyn tähtäävää soveltavaa tutkimusta. Tutkimustoiminnassaan laitos hyödyntää...

Kansanterveyslaitos
20.6.2006 → (asiantuntijat)
research activity

Päihteet ja riippuvuus

Kansanterveyslaitoksen alkoholitutkimuksen asiantuntijoiden tuottama tietopaketti alkoholista ja terveydestä.

Kansanterveyslaitos
25.2.2008 → (asiantuntijat), (kansalaiset)
organizational info

Päihteiden ja riippuvuushäiriöiden tutkimus

Alkoholitutkimuksen tavoitteena on alkoholisairauksien syntytavan ymmärtäminen ja tältä pohjalta menetelmien kehittäminen ennaltaehkäisyä varten sekä haittojen havaitsemiseksi ja hoitamiseksi.

Kansanterveyslaitos
3.3.2008 → (asiantuntijat)
organizational info

Päihteiden käyttöä ja mielenterveyttä koskevat kaksostutkimukset

Päihteiden käyttöä ja mielenterveyttä koskevien kaksostutkimusten esittelyä.

Kansanterveyslaitos
10.6.2005 → (asiantuntijat)
organizational info
64 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us