Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

intoxicant problems

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

64 hits

pages

Riippuvaisuushäiriöiden ehkäisyn ja hoidon yksikkö

Päihteiden käyttö on tänään ja lähitulevaisuudessa suomalaisten vakavin terveysuhka. Suomalaiset joivat vuonna 2005 ennätyksellisesti 10,6 litraa sataprosenttista alkoholia henkeä kohti.

Kansanterveyslaitos
12.1.2006 → (asiantuntijat)
organizational info

Päihderiippuvuus

Päihteisiin liittyvät mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat väestössä yleisiä. Niiden kehittymiseen ja ennusteeseen vaikuttavat biologisten ominaisuuksien lisäksi ihmissuhteisiin ja...

Kansanterveyslaitos
17.5.2004 → (asiantuntijat)
organizational info

Humalahakuinen juominen lisää masennusta

Vaikka alkoholin käytön haittoja ja yhteyttä masennukseen on tutkittu paljon, ei juomatapaan ole juurikaan kiinnitetty huomiota. Uusi tutkimus osoittaa, että alkoholin runsas kertakäyttö liittyy masennukseen vaikka...

Kansanterveyslaitos
2.1.2006 → (asiantuntijat)
magazine article

Huumeongelma lieventymässä?

Huumeiden käyttö ja haitat lisääntyivät Suomessa selvästi 1990-luvulla ja vuosituhannen vaihteessa. Viime vuosina mm. AVTK-tutkimuksissa on kuitenkin saatu tuloksia, jotka voivat viitata huumetilanteen paranemiseen.

Kansanterveyslaitos
19.5.2005 → (asiantuntijat)
magazine article

Krooniset kansantaudit

Krooniset kansantaudit ovat tärkein kansalaisten elämänlaatua ja toimintakykyä huonontava sairausryhmä. Ne ovat yleisin työkyvyttömyyden syy ja aiheuttavat runsaasti ennenaikaista kuolleisuutta.

Kansanterveyslaitos
30.4.2004 → (tutkijat)
research activity

Huumetutkimus

Huumeiden käytön lisääntymisen myötä on maassamme kiinnitetty entistä enemmän huomiota huumeiden käyttäjiin, riippuvuuden kehittymisen estoon ja huumeriippuvuudesta kärsivien hoitopaikkojen ja hoitome

Kansanterveyslaitos
3.6.2005 → (tutkijat)
research activity

Nuorten päihdeongelmien hoito

Nuoren päihdeongelmaa tulee hoitaa jo sen varhaisvaiheessa. Päihdehäiriöstä kärsivällä nuorella on useimmiten monia ongelmia eri elämänalueilla. Hoito edellyttää siksi päihdehuollon...

Kansanterveyslaitos
7.3.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Viina ei olekaan viisasten juoma

Erilaisia alkoholi-näkemyksiä esiin tuoneet lääkärit Juhani Seppänen ja Hannu Alho istahtivat pyynnöstä saman pöydän ääreen keskustelemaan alkoholista. Viinasta.

Kansanterveyslaitos
9.3.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Mini-interventio – terveydenhuollon keino vähentää alkoholihaittoja

Mini-interventiolla tarkoitetaan lääkärin tai hoitajan tavallisen vastaanottokäynnin yhteydessä antamaa lyhyttä terveysneuvontaa. Mini-interventio on osoittautunut vaikuttavaksi hoitomuodoksi, ja se on yksi...

Kansanterveyslaitos
9.3.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Jos miehet joisivat kuin naiset

Naiset menettävät alkoholin käytön takia tuskin lainkaan terveitä elinvuosia, miehet sen sijaan tuntuvasti. Näin EU-maissa, joissa tilannetta voitaisiin parhaiten kohentaa yhteisin alkoholin hinnankorotuksin, valvontaa...

Kansanterveyslaitos
9.3.2007 → (asiantuntijat)
magazine article
64 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us