Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

mental disorders

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

104 hits

pages

Näpistelyhimo (Kleptomania)

Näpistelyhimossa eli kleptomaniassa ihminen on toistuvasti kyvytön vastustamaan haluaan varastaa tavaroita, joita hän ei kuitenkaan tarvitse niiden käyttötarkoituksen tai rahallisen arvon takia. Varastaminen tapahtuu yksin ja ilman ystävien tai tuttujen apua. Juuri ennen varastamista henkilö tuntee jännitystä sekä varastamisen hetkellä mielihyvää ja helpottuneisuutta. Varastettuaan hän voi heittää varastamansa tavarat pois, säilöä tai lahjoittaa ne, joskus jopa palauttaa ne omistajalleen. Kleptomaanista käytöstä, erityisesti pakonomaista elintarvikkeiden varastamista esiintyy joskus syömishäiriöissä.

Duodecim Lääkärikirja
21.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Psykoosi (mielisairaus )

Psykoosilla tarkoitetaan tilaa, jossa henkilön todellisuudentaju on heikentynyt ja hänellä on vaikeuksia erottaa, mikä on totta ja mikä ei.

Duodecim Lääkärikirja
21.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Paniikkihäiriö

Paniikkihäiriölle ovat ominaisia tiheästi toistuvat paniikkikohtaukset, jatkuva huoli niiden uusiutumisesta tai kohtausten pelon aiheuttama käytöksen muutos. Kohtauksille on ominaista äkillisyys ja odottamattomuus. Jos kohtauksiin liittyy julkisten paikkojen pelko

Duodecim Lääkärikirja
21.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Konversiohäiriö ("hysteria")

Konversiohäiriötä on aikaisemmin kutsuttu hysteriaksi tai hysteeriseksi neuroosiksi. Hysteria-nimikkeestä on kuitenkin viime vuosina luovuttu siihen liittyvän kielteisen ja väheksyvän leiman vuoksi. Hysterialla on aikaisemmin tarkoitettu erilaisia ruumiillisia oireita, joille ei löytynyt selvää somaattista syytä. Tästä syystä käsite hysteria kattoi aikaisemmin konversiohäiriön ohella myös monet muut elimellisoireiset psykiatriset häiriöt.

Duodecim Lääkärikirja
21.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Dissosiaatiohäiriöt (ajatusten, tunteiden, tekojen ym. erillisyys)

Dissosiaatio tarkoittaa erottumista tai hajoamista. Psykiatriassa sillä tarkoitetaan sitä, että dissosiaation ilmetessä henkilö ei kykene tietoisuudessaan yhdistämään ajatuksiaan, tunteitaan, havaintojaan tai muistojaan mielekkääksi kokonaisuudeksi. Dissosiatiivisia oireita ovat mm. psykogeeninen muistinmenetys (amnesia), oman itsen (depersonalisaatio

Duodecim Lääkärikirja
20.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Skitsofreenistyyppinen häiriö

Skitsofreenistyyppisellä häiriöllä henkilöllä ilmenee skitsofrenialle ominaisia akuutin mielisairauden (psykoosin) oireita vähintään kuukauden ajan, mutta hänen sairausjaksonsa ennakko- ja jälkitiloineen ei kestä tai ei ole kestänyt skitsofrenian diagnoosin edellyttämää kuutta kuukautta.

Duodecim Lääkärikirja
20.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Pakko-oireinen häiriö

Pakko-oireiselle häiriölle ("pakkoneuroosi") on ominaista pakkoajatukset (obsessiot) tai pakkotoiminnat (kompulsiot). Pakkoajatukset ovat toistuvia mieleen tunkeutuvia epämiellyttäviä tai ahdistavia ajatuksia tai mielikuvia, jotka eivät ole luonteeltaan vain liiallista arkielämän asioista huolehtimista.

Duodecim Lääkärikirja
21.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Lyhytkestoinen psykoosi

Lyhytkestoisessa psykoosissa henkilöllä ilmenee vähintään vuorokauden ja vähemmän kuin kuukauden ajan harhaluuloja, aistiharhoja tai selvästi hajanaista puhetta tai käytöstä. Lyhyen psykoottisen vaiheen jälkeen henkilön toimintakyky palaa entiselleen.

Duodecim Lääkärikirja
21.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Kaksisuuntaiset (maanis-depressiiviset) mielialahäiriöt

Kaksisuuntaisille mielialahäiriöille eli maanis-depressiivisille häiriöille on ominaista toisiaan vaihtelevin välein seuraavat masennus- ja maniajaksot. Sairausjaksojen välillä henkilö voi olla täysin oireeton, mutta saattaa myös kärsiä lievemmistä masennus- tai muista oireista.

Duodecim Lääkärikirja
21.4.2007 → (kansalaiset)
information page

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö

Eriasteista ahdistuneisuutta ilmenee oireena lähes kaikissa psykiatrissa sairauksissa ja häiriötiloissa. Kun ahdistuneisuus on luonteeltaan jatkuvaa ja pitkäaikaista, olosuhteisiin nähden liiallista eikä ole luonteeltaan vain samanaikaiseen toiseen psykiatriseen tilaan (esimerkiksi mielialahäiriö

Duodecim Lääkärikirja
20.4.2007 → (kansalaiset)
information page
104 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us