Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

eating arrangement

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

25 hits

pages

Ruokapalvelut ja joukkoruokailu

Ruokapalvelulla on tärkeä merkitys jokapäiväiselle hyvinvoinnille, ateriarytmille ja ylipäätään ravitsemukselle. Sivulla on linkit työaikaiseen ruokailuun, päiväkoti- ja kouluruokailuun sekä jouk

Kansanterveyslaitos
23.3.2005 → (kansalaiset)
information page

Kasvisten käyttö nuorilla aikuisilla

Nuorten aikuisten kasvisten ja hedelmien käyttö oli vähäisempää kuin suositellaan. Nuoret naiset söivät kasviksia ja hedelmiä enemmän kuin miehet. Kasvisten kulutus oli vähäisintä...

Kansanterveyslaitos
3.10.2006 → (kansalaiset)
information page

Työaikainen ruokailu

Lähes puolet työssäkäyvistä suomalaisista nautti 2000-luvun alussa lounaan kodin ulkopuolella. Työssäkäyvistä miehistä noin kolmannes syö lounaansa henkilöstöravintolassa.

Kansanterveyslaitos
4.10.2006 → (kansalaiset)
information page

Kouluruokailusta päivän virkistyshetki

Turun kaupungin opetuspalvelukeskus valmistaa päivittäin ruoan 21 000 ruokailijalle, joista koululaisia on 19 000. Vaikka terveellisyys on tärkein ruoan valmistusta ohjaava asia, sitä ei haluta korostaa.

Kansanterveyslaitos
27.11.2006 → (asiantuntijat), (terveydenhoitajat)
magazine article

Mitä suomalaiset syövät?

Kalvosarja suomalaisten ruokavaliosta PPT-tiedostona (331 K).

Kansanterveyslaitos
9.3.2005 → (kansalaiset)
information page

Uudet kouluruokailusuositukset korostavat kouluaikaisen ruokailun tärkeyttä oppilaan työvireydelle

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on täydentänyt kansallisia ravitsemussuosituksia uusilla kouluruokai-lusuosituksilla, joiden tarkoituksena on antaa suuntaviivat kouluaikaisen ruokailun järjestämiseksi kunta-päättäjille, koulujen ruokahuollosta vastaavil

Kansanterveyslaitos
10.4.2008 → (asiantuntijat), (kansalaiset)
guide

Suomalaisten ravitsemus

Sivuille on koottu tietoa eri väestöryhmien yleisestä ravinnon saannista sekä otettu esille väestöryhmittäisiä erityiskysymyksiä.

Kansanterveyslaitos
28.1.2005 → (kansalaiset)
information page

Ajankohtaista ravitsemuksesta

Annoskuvakirja on tehty ravitsemustutkimusten apuvälineeksi ruokamäärien arviointiin. Annoskuvat soveltuvat myös ravitsemusneuvonnan apuvälineeksi. Kirja sisältää 170 annoskuvaa, joissa kussakin on kolmesta...

Kansanterveyslaitos
19.9.2007 → (kansalaiset)
information page

Suomalaiset aikuiset aterioivat kuudesti päivässä - poimintoja Finravinto 2002 -tutkimuksen tuloksista

Keskimääräinen suomalainen ruokavalio koostuu kuudesta päivittäisestä ateriointikerrasta, joista yksi on pääateria. Päivittäin syödään aikaisempaa enemmän energiapitoisia...

Kansanterveyslaitos
23.11.2004 → (kansalaiset)
information page

Kouluikäisten ravitsemus

Kouluikäiset lapset ja nuoret tarvitsevat monipuolista ruokaa kasvuun ja kehitykseen. Lasten ja nuorten energiantarpeen viitearvot ja ravintoaineiden saantisuositukset on esitetty suomalaisissa ravitsemussuosituksissa.

Kansanterveyslaitos
21.12.2004 → (kansalaiset)
information page
25 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us