Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

elderly

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

99 hits

pages

HIV- ja AIDS-tilastot

Sivu sisältää Suomen HIV- ja AIDS -tilastoja tartuntatapa-, sukupuoli-, ikä-, sairaanhoitopiiri- ja läänijakaumittain PDF-muodossa.

Kansanterveyslaitos
24.10.2006 → (kansalaiset)
information page

Tasapainon harjoittamisen perusteet ja keinot

Pystyasennon hallinta on liikkumiskyvyn perusta. Se edellyttää hyvää taspainoa, joka on monen elinjärjestelmän yhteistoimintaa.

UKK-instituutti
1.1.2007 → (th-henkilöstö), (urheilu- ja liikunnanohjaajat)
event

Liikkumiskykytestistö

Liikkumiskykytestistö SPPB (Short Physical Performance Battery) mittaa iäkkään henkilön liikkumiskykyä. Testistö muodostuu kolmesta osasta, jotka ovat tasapainotesti, kävelynopeustesti sekä tuolilta nousutesti.

Kansanterveyslaitos
12.11.2007 → (asiantuntijat), (kodinhoitajat, henkilökohtaiset avustajat ym.), (lääkärit), (perushoitajat ja lähihoitajat), (sairaanhoitajat), (sosiaalityöntekijät), (terveydenhoitajat)
guide

Luentotiivistelmät

Sivulla on valmiita luentotiivistelmiä avuksi terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa tai iäkkäille henkilöille luennoitaessa. Luentotiivistelmät perustuvat IKINÄ-oppaan sisältöön. Luennoissa käsitellään muun muassa kaatumistapaturmien yleisyyttä...

Kansanterveyslaitos
19.8.2008 → (asiantuntijat)
guide

50+ terveysremontin ohjaus

Kohonnut eläkeikä tuo haasteita ikääntyville työntekijöille. Töissä pitäisi jaksaa pidempään, vieläpä kerätä reserviä, jotta pääsisi aikanaan viettämään aktiivisia eläkepäiviä terveenä.

UKK-instituutti
1.1.2007 → (fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym.), (järjestöt), (kansalais- ja työväenopistot), (terveyskeskukset), (työyhteisöt), (urheilu- ja liikunnanohjaajat)
event

Fyysisen kunnon testaus

UKK-kävelytesti mittaa kestävyyskuntoa. UKK-terveyskuntotestistöt keski-ikäisille ja ikääntyville mittaavat laajemmin terveyskunnon eri osa-alueita.

UKK-instituutti
1.1.2000 → (asiantuntijat), (kansalaiset)
test

Hinkuyskän keskimääräinen vuotuinen esiintyvyys ja vaihteluväli Suomessa vuosina 1997–2003/ Rokottajan käsikirja

Hinkuyskän keskimääräinen vuotuinen esiintyvyys ja vaihteluväli Suomessa vuosina 1997–2003 tartuntatautirekisteriin raportoitujen löydösten perusteella.

Kansanterveyslaitos
28.12.2004 → (asiantuntijat), (farmaseutit), (lääkärit), (sairaanhoitajat), (terveydenhoitajat)
guide

Influenssa

Influenssa on influenssavirusten (tyypit A ja B) aiheuttama äkillinen ylempien hengitysteiden tulehdus. Influenssaepidemioita esiintyy joka talvi jolloin 5─15 % väestöstä sairastuu siihen.

Kansanterveyslaitos
6.10.2006 → (kansalaiset)
information page

Terveys 2015

Terveys 2015 on Valtioneuvoston keväällä 2001 hyväksymä valtakunnallinen pitkän ajan kansanterveysohjelma. Ohjelma linjaa Suomen terveyspolitiikkaa seuraavien 15 vuoden ajan.

Kansanterveyslaitos
21.12.2004 → (aikuiset), (kansalaiset)
guide

Kävelyn osatekijöiden vaihtelu ja liikkumisvaikeuksien riski ikääntyvillä

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kävelynopeus on merkittävä liikkumisvaikeuksia ennustava tekijä ikäihmisillä. Askelpituuden ja tukivaiheen keston on todettu olevan yhteydessä kävelynopeuteen.

UKK-instituutti
1.1.2000 → (asiantuntijat), (kansalaiset)
magazine article
99 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us