Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

elderly

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

99 hits

pages

Ikääntyvien lihaskuntoharjoittelu on tutkitusti tuloksekasta

Lihaskuntoharjoittelua on perinteisesti käytetty tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon, yleisimmin nuorilla aikuisilla ja työikäisillä. Tutkimustiedon myötä erityisesti ikääntyvien lihasvoimaharjoitteluun on avatunut aivan uusia näkökulmia.

UKK-instituutti
1.1.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Suomalaisten tapaturmat lukuina

Tapaturmat olivat 1–39-vuotiaiden suomalaisten yleisin kuolemansyy vuonna 2004 Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan. Yleisin syy tapaturmaisiin kuolemiin oli kaatumiset ja putoamiset, niiden ohella suuria kuolemansyyluokkia olivat myrkytys- ja...

Kansanterveyslaitos
22.2.2006 → (asiantuntijat), (kansalaiset), (sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat)
unknown

VoiTas –projekti 2003-2006

Kokeilu- ja kehittämishankkeen päämääränä on varmistaa iäkkäiden ihmisten kotona asumista, autonomiaa ja elämänlaatua edistämällä kohderyhmän tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä, erityisesti taspainokykyä ja jalkojen voimatasoa. Kohderyhmänä ovat erityisesti toimintakyvyltään heikentyneet, kotona asuvat ihmiset, joiden liikuntakyvyn heikkeneminen saattaa lisätä palvelujen tarvetta tai johtaa nopeutuneeseen laitossijoitukseen.

UKK-instituutti / Kuntokallio-Säätiö, Ikäinstituutti
12.5.2004 → (asiantuntijat), (liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan johtajat), (sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat), (th-henkilöstö)
project or campaign

Influenssarokotusten kirjaaminen

Jotta yleisen rokotusohjelman influenssarokotuskattavuudesta saataisiin luotettavaa tietoa, on tärkeää saada tietää, kuinka moni alle 65-vuotias riskiryhmiin kuuluva ja 65 vuotta täyttänyt on saanut rokotteen...

Kansanterveyslaitos
13.2.2006 → (asiantuntijat)
unknown

Influenssarokotteet

Influenssarokotuksesta on eniten hyötyä niille henkilöille, joiden terveydelle influenssaan tai sen jälkitauteihin sairastuminen aiheuttaa suurimman uhkan. Tällä perusteella influenssarokotus kuuluu yleiseen...

Kansanterveyslaitos
3.11.2005 → (asiantuntijat), (farmaseutit), (lääkärit), (sairaanhoitajat), (terveydenhoitajat)
guide

Ikäihmisten kaatumistapaturmat ja niiden ehkäisy

Kansainvälisesti hyväksytyn tapaturmien torjuntamallin mukaisesti kaatumisten ehkäisyyn tähtäävien tutkimusten ja hankkeiden tavoitteena on tuottaa vuosittain päivittyvää, luotettavaa tietoa iäkkäiden kaatumistapaturmista. Seurattavana ovat tapaturmien määrä, kehitystrendit, riskitekijät, syntymekanismit, seuraukset, haitat ja kustannukset.

UKK-instituutti / Tampereen Urheilulääkäriasema
9.6.2005 → (asiantuntijat)
research activity

Ikääntyneiden kaatumisia ja murtumia voidaan ehkäistä monin eri tavoin

Ikäihmisten kaatumiset ja niistä aiheutuvat erilaiset vammat kuten luunmurtumat, kallovammat, nivelten nyrjähdykset, lihasten ja muiden pehmytosien venähdykset ja ruhjevammat sekä kaatumiskuolemat ovat nykyään valtava...

Kansanterveyslaitos
27.11.2006 → (asiantuntijat), (lääkärit), (sairaanhoitajat), (terveydenhoitajat)
magazine article

Influenssarokotukset

Kansanterveyslaitoksen influenssarokotussuosituksen mukaisesti maksuttomiin rokotuksiin ovat oikeutettuja perinteisten lääketieteellisten riskiryhmien ohella kaikki 65 vuotta täyttäneet. Kroonisia sairauksia potevilla...

Kansanterveyslaitos
18.10.2006 → (asiantuntijat), (terveydenhoitajat)
unknown

Kaatumistapaturmien epidemiologia

Vapaa-ajan tapaturmat ovat merkittävä kansanterveyden ja –talouden ongelma. Varsin huomattavan osan näistä muodostavat iäkkäiden kaatumisista aiheutuneet luunmurtumat ja kuolemat.

UKK-instituutti / Tampereen Urheilulääkäriasema
5.5.2004 → (asiantuntijat)
research activity

Koti ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn yksikkö

Koti- ja vapaa-ajan torjuntatyön vahvistamiseksi Kansanterveyslaitokseen perustettiin elokuussa 2004 uusi yksikkö , jonka tehtävänä on hankkia ja levittää tietoa tapaturmien esiintymisestä, syistä ja niiden...

Kansanterveyslaitos
19.9.2005 → (asiantuntijat)
organizational info
99 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us