Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

elderly

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

99 hits

pages

Erilaiset interventiot ikähihmisten kaatumisten ehkäisemisessä

Ikäihmisten kaatumiset ja erityisesti niiden aiheuttamat tapaturmat (mm. luunmurtumat ja päävammat) muodostavat merkittävän terveysongelman, joka ei ainoastaan lisää terveydenhoidon kustannuksia vaan heikentää myös merkittävästi kaatuilevien henkilöiden elämänlaatua.

UKK-instituutti
1.1.2004 → (asiantuntijat), (th-henkilöstö)
magazine article

Kävely ja ulkona liikkuminen vanhusten toimintakyvyn ja elämänlaadun tukena

Hankkeen päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyvien, kotona asuvien iäkkäiden ihmisten toimintakykyä, elämänlaatua ja autonomiaa tukemalla heidän mahdollisuuksiaan kävellä ulkona. Kävely on perustellusti tehokas fyysisen aktiivisuuden muoto, jolla voidaan edistää liikuntakyvyn säilymistä ja vähentää avuntarvetta iäkkäänä.

UKK-instituutti / Kuntokallio-Säätiö, Ikäinstituutti
1.1.2004 → (asiantuntijat), (kansalaiset)
magazine article

Ikäihmisten käsitykset influenssarokotuksista

Ikäihmisten käsitykset influenssarokotuksista -tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksessa haastateltiin 585:tä 65-79 -vuotiasta henkilöä, joista 101 on ottanut influenssarokotuksen aiemmin, muttei syksyllä 2006, 189 ei ole ottanut..

Kansanterveyslaitos
24.10.2007 → (asiantuntijat)
unknown

Liikuntaneuvonnan työmalli

Hankkeessa kehitetään työterveyshuoltoon ja perusterveydenhuollon tyky-toimintoihin soveltuvaa työmallia ja menetelmää ikääntyvien (45-54 v.) työntekijöiden terveysneuvontaa. varten Tutkimustulosten ja kehittämiskokemusten pohjalta LIVI-työmalli, neuvontamenetelmä ja valmennusohjelma viimeistellään terveydenhoitajien, työterveyshoitajien ja työfysioterapeuttien saataville.

UKK-instituutti
24.3.2004 → (fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym.), (terveydenhoitajat)
research activity

Iäkkäiden kaatumistapaturmien ja murtumien ehkäisy

Ikääntyneiden kaatumiset ja niihin liittyvät luunmurtumat, muut vammat ja kuolintapaukset ovat Suomessa lisääntyneet huomattavasti viimeisen 40 vuoden kuluessa, ja ellei ehkäisytoimiin ryhdytä, ne tulevat edelleenkin...

Kansanterveyslaitos
1.11.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Ikääntyminen ja alkoholi – puuttumattomuuden ongelma

Ikääntyvien alkoholiongelmat kilpistyvät asenteisiimme: meidän on vaikea huomata niitä ja puuttua niihin...

Kansanterveyslaitos
9.3.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Liukuesteet ja nastakengät antavat talvisin liikkumiseen varmuutta

Useat tutkimukset Pohjoismaissa ja muualla ovat osoittaneet vuodenaikojen ja sääolojen vaihtelun merkityksen liukastumis- ja kaatumistapaturmien määrään ja sattumistiheyteen. Suomalaisen tutkimuksen mukaan liukastumisten...

Kansanterveyslaitos
27.11.2006 → (asiantuntijat), (lääkärit), (sairaanhoitajat), (terveydenhoitajat)
magazine article

Pneumokokkirokotteet

Koska iän myötä pneumokokki-infektioon sairastumisen riski ja kuolleisuus lisääntyvät huomattavasti, pneumokokkipolysakkaridirokote (PPV23) suositellaan annettavaksi kaikille 65 vuotta täyttäneille.

Kansanterveyslaitos
3.1.2005 → (asiantuntijat), (farmaseutit), (lääkärit), (sairaanhoitajat), (terveydenhoitajat)
guide

Lääkkeet osasyynä joka kolmanteen kaatumiseen

Joka kolmannessa yli 75-vuotiaiden kaatumistapaturmassa lääkkeet ovat osasyynä kaatumiseen. Kaatumisten ehkäisyksi oikea ratkaisu on arvioida iäkkään koko lääkitys ja saneerata turhat lääkkeet pois.

Kansanterveyslaitos
27.11.2006 → (asiantuntijat), (lääkärit), (sairaanhoitajat), (terveydenhoitajat)
magazine article

Tiedotusmateriaalia influenssasta ja influenssarokotuksista

Sivulle kootaan influenssaan ja influenssarokotuksiin liittyvää verkkoaineistoa, mm. kutsu influenssarokotukseen, influenssaa ja influenssarokotusta käsittelevä lehtinen, juliste ja lehtijuttu influenssarokotuksista ja influenssasta.

Kansanterveyslaitos
4.10.2006 → (asiantuntijat), (kunnat), (terveyskeskukset)
unknown
99 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us