Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

elderly

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

99 hits

pages

UKK-terveyskuntotestit

Liikunnan positiiviset terveysvaikutukset ja liikkumattomuuden terveysvaarat tunnetaan yhä paremmin. Fyysisen aktiivisuuden lisääminen nähdään yhtenä keskeisenä väestön terveyden edistämisen keinona. UKK-terveyskuntotestit ovat menetelmä väestön fyysisen aktiivisuuden ja terveyden edistämiseen.

UKK-instituutti
1.1.2000 → (asiantuntijat), (kansalaiset)
test

Terveyskuntoa mittaavat testit ikääntyville

Ikääntyville suunnatut terveyskuntotestit on tarkoitettu 60 vuotta täyttäneiden henkilöiden terveyskunnon ja liikkumiskyvyn mittaamiseen.

UKK-instituutti
1.1.2000 → (asiantuntijat), (kansalaiset)
test

Parantaako venyttely ikääntyneiden kävelyä?

Kävely on keskeinen terveysliikuntamuoto ja ikääntyessä sen merkitys vain kasvaa.Ikääntyneiden liikkumiskyvylle tärkeää on nilkan, polven ja lonkan nivelten liikkuvuus ja niitä liikuttavien lihasten voimantuotto.

UKK-instituutti
1.1.2005 → (aikuiset), (fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym.), (ikääntyneet), (järjestöt), (kuntoilijat), (terveyskeskukset), (urheilu- ja liikunnanohjaajat)
magazine article

Sosiaali- ja terveysministeriön antama D-vitamiinivalmisteiden käyttösuositus

Alle 1-vuotiaiden vitamiinivalmisteen annostelu riippuu lapsen ravinnosta. Vitamiinivalmistetta annetaan joka päivä ympäri vuoden.

Kansanterveyslaitos
30.11.2004 → (aikuiset), (kansalaiset)
guide

Vapaa-ajan liikunta ja iäkkäiden miesten luunmurtumariski

Säännöllisen liikunnan on aiemmin osoitettu olevan yhteydessä naisten pienentyneeseen riskiin saada kaatumisten ja osteoporoosin aiheuttama luunmurtuma, mutta iäkkäillä miehillä asiaa on tutkittu vähemmän ja tulokset ovat olleet epäyhtenäisiä.

UKK-instituutti
1.1.2000 → (asiantuntijat), (kansalaiset)
magazine article

Mitä ovat koti- ja vapaa-ajan tapaturmat

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat työajan ulkopuolella ja muualla kuin liikenteessä sattuvia tapaturmia. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien osuus on 80 % kaikista tapaturmista. Tapaturmiin kuoli yli 3000 suomalaista vuonna 2004.

Kansanterveyslaitos
7.4.2006 → (asiantuntijat), (kansalaiset)
unknown

Uudet laatusuositukset ikääntyneiden ohjatulle terveysliikunnalle

Kevään aikana julkaistava laatusuositus on tarkoitettu palvelemaan kaikkia, jotka suunnittelevat, järjestävät tai ohjaavat ikääntyneiden terveysliikuntaa, opastavat asiakkaita palveluiden piiriin tai tekevät päätöksiä ikääntyneille suunnattavista palveluista.

UKK-instituutti
12.5.2004 → (terveyskeskukset), (th-henkilöstö), (vanhustenneuvolat)
magazine article

Päätoimittajalta: Yhdessä terveempi elämä

Terveys, perhe ja työ ovat suomalaisille elämän tärkeimpiä asioita. Terveys antaa aikaa läheisille, mutta luo perustan myös tuottavammalle työlle. Vaikka suomalaiset elävät nyt terveemmin kuin koskaan...

Kansanterveyslaitos
10.2.2006 → (asiantuntijat)
magazine article

Ruokavalion kovien rasvojen lähteitä entistä vaikeampi tunnistaa - poimintoja Finravinto 2002 -tutkimuksen tuloksista

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksen mukaan rasvan osuus ruokavaliossa saisi olla noin 30%. Rasvan kulutuksen vähentäminen suositellulle tasolle ehkäisee lihavuutta, mutta takaa välttämättömien rasvahappojen...

Kansanterveyslaitos
4.10.2006 → (kansalaiset)
information page

Suomalaisten ravitsemus

Sivuille on koottu tietoa eri väestöryhmien yleisestä ravinnon saannista sekä otettu esille väestöryhmittäisiä erityiskysymyksiä.

Kansanterveyslaitos
28.1.2005 → (kansalaiset)
information page
99 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us