Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

research activity

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

466 hits

pages

Kun tupakka kiinnostaa riittävästi

Antero Heloma hakeutui Kansanterveyslaitoksen tupakka-asiantuntijan paikalle spontaanisti, mutta ei suinkaan vähäisellä asiantuntemuksella. Hän on väitellyt tupakkalain vaikutuksista työpaikoilla vuonna 2003 ja on STM:n tupakkalakimuutoksia pohtivan...

Kansanterveyslaitos
2.6.2008 → (asiantuntijat)
magazine article

Osastojen tutkimus

Kansanterveyslaitoksen osastojen tutkimus.

Kansanterveyslaitos
7.4.2008 → (asiantuntijat)
research activity

Päätoimittajalta: Terveyden edistämistä yhteistyöllä ja ... mikrobeilla

Terveyden edistämisen asia on alkuvuoden aikana ollut esillä koko maassa. Peruspalveluministeri Liisa Hyssälän ja asiantuntijoiden sanoma on selvä. Terveyden edistäminen kannattaa ja siitä on näyttöä.

Kansanterveyslaitos
11.4.2006 → (asiantuntijat)
magazine article

Terveellinen syöminen, liikkuminen ja lihavuuden ehkäiseminen vanhempien ja lasten silmin

Lasten liikapainoisuus ja lihavuus on lisääntynyt nopeasti Australiassa kuten muuallakin. Toimenpiteiden pohjaksi tässä tutkimuksessa selvitettiin: 1. millaisia olivat koululaisten ja heidän vanhempiensa näkemykset lasten lihavuuden ehkäisemisen sosiaalisista ja ympäristöesteistä 2. mitä ehkäisyohjelmien kohteita ja muotoja vanhemmat pitivät sopivina.

UKK-instituutti
1.1.2006 → (perheet), (peruskoulun ala-aste), (peruskoulun yläaste), (vanhemmat)
news

Eroja iäkkäiden toimintakyvyssä

Iäkkäiden toimintakyky on useiden tutkimusten mukaan parantunut parin viime vuosikymmenen aikana. Myönteisestä kehityksestä huolimatta erilaiset jokapäiväisiä askareita haittaavat toimintakyvyn rajoitukset ovat...

Kansanterveyslaitos
27.2.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Testistö perustuu tutkimukseen

UKK-terveyskuntotestit on 1990-luvulla syntyneen terveyskuntokäsitteen mukaisesti kehitetty monipuolinen testikokonaisuus väestön terveyskunnon arviointiin. Testit on tarkoitettu terveyden edistämiseen, ei sairauksien diagnostiseksi välineeksi.

UKK-instituutti
1.1.2000 → (asiantuntijat), (kansalaiset)
test

Suvaamalla laadukkaampaa tutkimusta

Sukupuolen mukaan erotteleminen on ollut jo pitkään käytäntö terveyttä tutkittaessa ainakin perinteisen epidemiologian ja terveyden edistämisen alueilla. Biologiset erot selittävät kuitenkin vain osan naisten..

Kansanterveyslaitos
11.4.2006 → (asiantuntijat)
magazine article

Parantaako venyttely ikääntyneiden kävelyä?

Kävely on keskeinen terveysliikuntamuoto ja ikääntyessä sen merkitys vain kasvaa.Ikääntyneiden liikkumiskyvylle tärkeää on nilkan, polven ja lonkan nivelten liikkuvuus ja niitä liikuttavien lihasten voimantuotto.

UKK-instituutti
1.1.2005 → (aikuiset), (fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym.), (ikääntyneet), (järjestöt), (kuntoilijat), (terveyskeskukset), (urheilu- ja liikunnanohjaajat)
magazine article

Lasten liikunta ja paino

Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu ylipainoisten ja lihavien lasten määrän hälyttävä kasvu, WHO’n mukaan voidaan puhua jo epidemian kaltaisesta tilanteesta. 12-18 vuotiaiden suomalaisnuorten ylipainoisuus on lisääntynyt vuodesta 1977 vuoteen 2003 lähes kolminkertaiseksi ja tällä hetkellä yläkoulu- ja lukioikäisistä tytöistä ylipainoisia on keskimäärin 15% ja pojista 20%.

UKK-instituutti
1.1.2006 → (aikuiset), (lukio), (lääkärit), (perheet), (peruskoulun ala-aste), (peruskoulun yläaste), (terveydenhoitajat), (terveyskeskukset), (vanhemmat)
news

Vauhdikas ja hidas voimaharjoittelu – suoritusnopeuden vaikutus varttuneiden naisten luun tiheyteen

Liikunnalla on hyödyllinen - joko vahvistava tai ylläpitävä - vaikutus luustoon, mutta tehokkainta liikuntamuotoa luustolle ei vielä täysin tunneta. Jotta kyettäisiin kehittämään varttuneiden ihmisten luustolle tehokas liikuntaohjelma, pitäisi tuntea heille soveltuvat liikuntamuodot ja niille ominaiset kuormitustekijät.

UKK-instituutti
1.1.2007 → (fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym.), (naiset), (th-henkilöstö), (urheilu- ja liikunnanohjaajat)
news
466 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us