Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

research activity

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

466 hits

pages

Puunpolton, tulisijojen ja pienhiukkasten tutkimusta: PIPO päässä vai tuli takassa

Suomessa on noin 3,7 miljoonaa puun pienpolttolaitetta, joista 2,2 miljoonaa on tulisijoja ja 1,5 miljoonaa kiukaita ja patoja. Huomattava osa laitteista on omakotitaloissa ja loma-asunnoissa.

Kansanterveyslaitos
16.6.2005 → (asiantuntijat)
magazine article

Nuorten aikuisten terveys kehittynyt keski-ikäisiä huonommin

Eri-ikäisten terveyden kehitys 1990-luvulta vuoteen 2005 on ollut epätasaista Tampereella. Alle 25-vuotiaiden naisten koettu terveys alkoi jo 1990-luvulla kehittyä epäsuotuisaan suuntaan eikä ole juurikaan parantunut.

UKK-instituutti
8.3.2006 → (kaupungit), (kunnat), (th-henkilöstö)
news

Ympäristöterveyden riskiarviointi

Ympäristöterveyden riskinarvioinnissa tarkastellaan niitä ympäristötekijöitä, jotka aiheuttavat vaaraa ihmisen terveydelle. Yleensä tarkastelun ulkopuolelle rajataan elintapatekijät kuten tupakka tai ravinto...

Kansanterveyslaitos
26.5.2006 → (asiantuntijat)
magazine article

Monitieteinen yhteistyö hiukkastutkimuksessa

Monista samanaikaisista lähteistä peräisin olevat yhdyskuntailman hiukkaset muodostavat monimutkaisen seoksen, johon liittyy väestön huomattavaa ennenaikaista kuolleisuutta ja sairastavuutta.

Kansanterveyslaitos
16.6.2005 → (asiantuntijat)
magazine article

Pitkäkestoisten selkävaivojen aiheuttamia sairauspoissaoloja voidaan vähentää fyysisellä harjoittelulla

Epäspesifit selkävaivat ovat yleisiä työikäisillä ja rajoittavat useilla työkykyä. Akuuttien selkävaivojen vuoksi sairauslomilla olevista työssä käyvistä henkilöistä 95% palaa työhön 4 viikon kuluessa riippumatta siitä, millaista hoitoa he saavat.

UKK-instituutti
6.10.2004 → (fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym.), (lääkärit), (terveydenhoitajat), (työyhteisöt), (urheilu- ja liikunnanohjaajat)
magazine article

Neuropsykiatriset sairaudet osin geneettisiä

Perimällä on selkeästi osuus neuropsykiatrisien sairauksien kuten MS-taudin ja skitsofrenian synnyssä, mutta varsinaisen alttiuden aiheuttavan perimän muutoksen tunnistaminen on vaikeaa sillä nämäkin sairaudet...

Kansanterveyslaitos
10.1.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Kansallisen uhritutkimuksen historiaa

Käsite uhritutkimus vakiintui ensimmäisen kerran toteutetun turvallisuustutkimuksen nimenä (Uhri80) kuvaamaan väestöhaastatteluihin perustuvaa, tapaturmien ja rikosten kohteeksi joutumista selvittävää tutkimustapaa.

Kansanterveyslaitos
20.8.2008 → (asiantuntijat)
unknown

Ravitsemus - WWW-linkit

WWW-linkkejä ravitsemukseen liittyvistä sivuista.

Kansanterveyslaitos
16.12.2005 → (kansalaiset)
information page

Kuntojumppa ja voimistelu

Monissa tutkimuksissa hyppyjä ja iskuja sisältävän aerobic-tyyppisen jumpan on todettu parantavan lihaskuntoa ja liikehallintaa nuorilla ja keski-ikäisillä naisilla.

UKK-instituutti
1.1.2005 → (asiantuntijat), (fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym.), (järjestöt), (kansalaiset), (urheiluseurat)
magazine article

Finravinto selvittää suomalaisten ruokatottumuksia

Mitä Suomessa syödään? Paljonko ravintoaineita päivittäisestä ruoasta keskimäärin saadaan? Kysymyksiin vastataan Finravinto-tutkimuksessa, jonka kenttävaihe toteutettiin tammi-maaliskuussa 2007.

Kansanterveyslaitos
28.5.2007 → (asiantuntijat)
magazine article
466 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us