Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

research activity

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

466 hits

pages

Pääkirjoitus: Allergiat suurennuslasissa

Allergiat ovat viime vuosikymmeninä lisääntyneet nopeasti kaikissa teollistuneissa maissa. Muutama esimerkki Suomesta: Syksyllä 2005 lääketieteen opiskelijoista noin 40 %:lla oli testauksen perusteella taipumusta allergiaan.

Kansanterveyslaitos
11.4.2006 → (asiantuntijat)
magazine article

D2D-hanke etsii uusia toimintamalleja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma, Dehko 2000–2010 hyväksyttiin kansalliseksi terveysohjelmaksi vuonna 2000. Eräs ohjelman päätavoitteista oli diabeteksen ehkäisy. Tätä tavoitetta ajatellen...

Kansanterveyslaitos
27.5.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Vesiyhteistyötä yli Euroopan

KTL:n ympäristöterveyden osasto osallistuu kahteen uuteen merkittävään vesialan eurooppalaiseen yhteistyöprojektiin. Kumpaakin hanketta rahoittaa EU:n viidennen puiteohjelman neljäs...

Kansanterveyslaitos
10.1.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Ruokamittoja/ Esipuhe

Nautitun ruoan määrän arviointi on keskeinen osa yksilöiden ja väestöryhmien ruoankäytön mittaamisessa. Useat suomalaiset ravitsemustutkimukset perustuvat edellisen vuorokauden ruokavalion...

Kansanterveyslaitos
23.8.2004 → (asiantuntijat), (kansalaiset), (ravitsemusterapeutit)
organizational info

Completed suicide after a suicide attempt: a 37-year follow-up study

Attempted suicide is the strongest known predictor of completed suicide. However, suicide risk declines over time after an attempt, and it is unclear how long the risk persists. Risk estimates are almost exclusively based on studies of less than 10...

Kansanterveyslaitos
2.6.2004 → (asiantuntijat)
organizational info

Ravitsemukseen liittyviä tutkimuksia ja hankkeita

KTL:n Ravitsemusyksikön (ETEO) päätehtäviin kuuluu tutkia ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä, seurata suomalaisten ravitsemusta sekä ylläpitää ja kehittää ravinnonkäytön...

Kansanterveyslaitos
14.2.2004 → (tutkijat)
research activity

Mielenterveyden eroja tutkitaan

Suomessa mielenterveyden ja sosioekonomisen aseman yhteyttä on tutkittu vähän. Erityisen vähän on pitkittäistutkimuksia mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin sosioekonomisista eroista eri elämänvaiheissa.

Kansanterveyslaitos
27.2.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Virustautien ja immunologian osasto (VIMO)

Virustautien ja immunologian osasto tutkii terveyttä uhkaavien virusten ja bakteerien ominaisuuksia, sekä niiden, muiden ympäristötekijöiden ja elimistön vuorovaikutuksia tavoitteena ymmärtää, miten taudit...

Kansanterveyslaitos / Virustautien ja immunologian osasto / Jaana Pirhonen
25.1.2008 → (kansalaiset), (tutkijat)
organizational info

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus -bakteeri aiheuttaa useantyyppisiä infektioita aina pienestä ihotulehduksesta lähtien vaikeisiin septisiin tautitiloihin asti. Lisääntynyt resistenssi useimmille käytössä oleville antibiooteille on tehnyt siitä...

Kansanterveyslaitos / Infektiopatogeneesilaboratorio
20.5.2008 → (asiantuntijat)
organizational info

Tutkimusklinikat (ROTK)

Rokoteosaston tutkimusklinikat -yksikkö vastaa osaston kotimaisten kliinisten rokotetutkimusten suorituksesta. Yksiköllä on toimintaa lähinnä Tampereen seudulla.

Kansanterveyslaitos
24.8.2006 → (asiantuntijat)
organizational info
466 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us