Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

research activity

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

466 hits

pages

Liikunnan, sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden ja terveyskunnon annosvastesuhteet vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla

Vaihdevuosien aikana elimistön pienenevä estrogeenipitoisuus saattaa edesauttaa naisen verenkierto- ja hengityselimistön kunnon laskua, lihasvoiman heikkenemistä, luiden haurastumista sekä painon nousua, erityisesti liikuntaa harrastamattomilla naisilla.

UKK-instituutti
1.1.2006 → (keski-ikäiset), (lääkärit), (naiset), (terveydenhoitajat), (urheilu- ja liikunnanohjaajat)
news

Alkoholitutkimus

Alkoholitutkimuksen tavoitteena on alkoholisairauksien syntytavan ymmärtäminen ja tältä pohjalta menetelmien kehittäminen ennaltaehkäisyä varten sekä haittojen havaitsemiseksi ja hoitamiseksi.

Kansanterveyslaitos
3.6.2005 → (tutkijat)
research activity

Mikrobilääkeresistenssin seuranta Euroopassa: EARSS-tuloksia 2002

EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance System) käynnistyi 1999. EARSSin tavoitteena on koota vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa mikrobilääkeresistenssistä Euroopan eri maista.

Kansanterveyslaitos
11.2.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Huumetutkimus

Huumeiden käytön lisääntymisen myötä on maassamme kiinnitetty entistä enemmän huomiota huumeiden käyttäjiin, riippuvuuden kehittymisen estoon ja huumeriippuvuudesta kärsivien hoitopaikkojen ja hoitome

Kansanterveyslaitos
3.6.2005 → (tutkijat)
research activity

Geenit löytyvät kaksostutkimuksella

Kaksoset soveltuvat muuta väestöä paremmin perimän ja ympäristötekijöiden tai elämäntapojen osuuden selvittämiseen erilaisten sairauksien taustalla. Kaksoset jakavat kohtuaikaisen...

Kansanterveyslaitos
26.5.2006 → (asiantuntijat)
magazine article

Satunnaistettu tutkimus elintapojen muuttamisesta perusterveydenhuollossa verisuonisairauksien vaaratekijöiden vähentämiseksi

Kohonnut veren kolesteroli, verenpaine, ylipaino ja vähäinen liikunta ovat verisuonisairauksien yleisiä vaaratekijöitä, joita voidaan vähentää muuttamalla ruokailu- ja liikuntatottumuksia. Tätä varten pitää kehittää menetelmiä riskihenkilöiden löytämiseksi sekä elintapojen ohjaamiseen perusterveydenhuollossa.

UKK-instituutti
1.1.2007 → (th-henkilöstö)
news

FiRe - ikkuna mikrobien lääkeresistenssiin

Suomalainen mikrobilääkeresistenssin tutkimusryhmä, FiRe-verkosto (Finnish Study Group for Antimicrobial Resistance), syntyi hieman yli kymmenen vuotta sitten kliinismikrobiologisten laboratorioiden yhteistyöelimeksi.

Kansanterveyslaitos
11.2.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Eurooppalaiset vesiasiantuntijat tapasivat Kuopiossa

Eurooppalainen talousvesialan konferenssi The1st WEKNOW Annual Drinking Water Conference in Europe pidettiin 12.-14.10. Kuopiossa Hotelli Scandicissa. Kokoukseen osallistui runsaat sata vesialan asiantuntijaa, päättäjää ja...

Kansanterveyslaitos
11.2.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Ihmisen normaali mikrobisto ja terveys

Ihmisen normaalia mikrobistoa voidaan pitää yhtenä elimenä. Se muokkaa ruoan sisältämiä ravintoaineita, tuottaa terveyttä edistäviä yhdisteitä ja sen avulla voimme hyödyntää...

Kansanterveyslaitos
24.9.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Liikkumattomuuden vähentäminen ja liikkumisen lisääminen 10-vuotiailla: intervention esittely ja toteutuksen arviointi

Nyky-yhteiskunnassa lapsilla on runsaasti tilaisuuksia toimintoihin, jotka vaativat vähän fyysistä aktiivisuutta. Tv:n ja videoiden katsomiseen, tietokonepeleihin ym. käytetyn ajan on tutkimuksissakin havaittu olevan yhteydessä ylipainoon.

UKK-instituutti
1.1.2007 → (opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat), (perheet), (peruskoulun ala-aste), (th-henkilöstö), (vanhemmat)
news
466 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us