Ohita navigaatiot ja siirry sisältöön

tervesuomi.fi

Apunavigaatio

Apunavigaatio

Leivänmurupolku

research activity

Show only results in:Finnish Swedish English

Search results

466 hits

pages

Biouhkien osaamiskeskus: Kansanterveyslaitos ja Puolustusvoimat lisäävät yhteistyötään

Kansanterveyslaitos ja Puolustusvoimat ovat pitkään toimineet yhdessä erityisesti infektiotautien torjunnan ja tutkimuksen alalla. Uuden Biouhkien osaamiskeskuksen myötä laitokset ovat aloittaneet yhteistyön, jonka...

Kansanterveyslaitos
16.6.2005 → (asiantuntijat)
magazine article

Lihastautien molekyyligenetiikka aukenemassa

Lihastauteja aiheuttavat erityisesti lihassyyn (lihassolun) solukalvon tarttumiskompleksin sekä lihaksen supistumisyksikön molekyylien virheet. Lihastautien molekyyligeneettisen taustan tunteminen mahdollistaa tautien tarkan diagnostiikan ja...

Kansanterveyslaitos
28.9.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Luonnonvesissä on paljon eri mykobakteerilajeja

Tämä väitöskirjatyö on ensimmäinen suomalaisen luonnonympäristön mykobakteerien lajistoa selvittävä tutkimus. Tulokset osoittivat, että Suomen luonnonvesissä on runsaasti eri lajeihin kuuluvia...

Kansanterveyslaitos
11.2.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Uusi menetelmä talousvesiverkostojen mikrobistojenmäärittämiseen

Talousvesiverkostojen mikrobiyhteisöjä voidaan määrittää kemiallisella menetelmällä suoraan vedestä tai putkistojen pinnalle kertyneestä materiaalista ilman, että mikrobeja tarvitsee viljellä...

Kansanterveyslaitos
11.2.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Uutta tietoa naisten syöpien ehkäisystä

Liikunnan, lihavuuden ja rintasyöpänriski yhteyttä on tutkittu viime vuosina kohtalaisen vilkkaasti. Lihavuuden ja vähäisen fyysisen aktiivisuuden tiedetään olevan yhteydessä kohonneeseen rintasyöpäriskiin.

UKK-instituutti
1.1.2006 → (keski-ikäiset), (naiset), (th-henkilöstö)
news

Tamperelaisten liikunta, kunto ja terveys

Hanke on osa kansainvälistä tutkimusta suomalaisen ja saksalaisen kaupunkiväestän liikunnasta ja terveydestä. Seurantatutkimus on jatkoa vuosina 1992 ja 1995 tehdyille tutkimuksille, joiden tuloksena kehitettiin UKK-instituutissa tieteellisesti pätevä testistö keski-ikäisen väestön terveyskunnon arviointiin.

UKK-instituutti
23.3.2004 → (th-henkilöstö)
research activity

Tietoa sars-tilastojen takaa - kyselytutkimus verkossa

Sars-epidemia on askarruttanut lääketieteen edustajien lisäksi monien muiden alojen tutkijoita kuten sosiologeja, psykologeja, antropologeja. Huhtikuussa 2003 joukko edellä mainittujen alojen tutkijoita perusti kansainvälisen...

Kansanterveyslaitos
25.2.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasolla: Dehkon 2D-hanke

Tyypin 2 diabetes on yleistyvä tauti, joka johtaa usein ennenaikaiseen kuolemaan ja hankaliin liitännäissairauksiin. Suomessa toteutettu Diabetes Prevention Study (DPS) oli ensimmäinen satunnaistettu, kontrolloitu interventiotutkimus..

Kansanterveyslaitos
28.8.2007 → (asiantuntijat)
magazine article

Epidemiaselvitys voi edistää vesijohtoverkoston kunnossapitoa

Systemaattisesti tehdyt selvitykset veden välityksellä levinneistä epidemioista johtavat usein riskikohtien paikallistamiseen vesijohtoverkostossa ja edistävät sen puutteiden korjaamista.

Kansanterveyslaitos
28.9.2004 → (asiantuntijat)
magazine article

Pääkirjoitus: Interventiotutkimusten merkitys terveyden edistämisessä

Kokemukset infektiotautien torjunnan keinoista ovat olleet mallina kehitettäessä kroonisten tautien ehkäisyä ja hoitoa. Mikrobien löytämisen jälkeen alkoi laajamittainen tartuntatautien torjunta, jossa ennen...

Kansanterveyslaitos
29.8.2007 → (asiantuntijat)
magazine article
466 hits

pages

© TerveSuomi.fi 2008About us